Mobileye 8 Connect™ - התרעות מצילות חיים

מערכת מובילאיי 8 Connect סורקת את הכביש ואת מצב הדרך בזמן נסיעה ביום, בלילה ובכל מזג אוויר, ומבחינה בכלי-רכב, הולכי-רגל, רוכבי אופניים ואופנועים. בעת זיהוי סכנה, מופיעה ההתרעה המתאימה. לראשונה, פועלות כל חמש ההתרעות גם בתנאיי חשיכה.

  • התרעה לפני התנגשות ברכב שמלפנים

  • התרעת סטייה מנתיב

  • התרעה על סכנת התנגשות בהולכי רגל או רוכבי אופניים

  • התרעת אי שמירת מרחק

  • התרעה על חריגה מהמהירות המותרת וזיהוי מגוון תמרורים

התרעה לפני התנגשות ברכב שמלפנים

המערכת מנטרת את המרחק בינך לבין כלי הרכב שמלפניך, ומחשבת את מהירותם היחסית. במקרה של סכנת התנגשות, תספק המערכת התרעה ויזואלית וקולית ובכך תסייע לנהג להגיב בזמן ולמנוע את התאונה.

התרעת סטייה מנתיב

במקרה של תחילת סטייה מנתיב הנסיעה ללא שימוש במחווני האיתות, המערכת תפעיל התרעה ויזואלית וקולית על מנת לסייע לנהג לחזור לנתיב הנסיעה בביטחה. התרעה זו פעילה במהירות העולה על 55 קמ"ש.

התרעה על סכנת התנגשות בהולכי רגל או רוכבי אופניים

המערכת מספקת חיווי ויזואלי וקולי לפני התנגשות אפשרית בהולכי רגל או רוכבי אופניים הנמצאים לפני הרכב. התרעה זו פעילה במהירות הנמוכה מ-50 קמ"ש.

התרעת אי שמירת מרחק

המערכת מנטרת בכל רגע נתון את מרחק הנסיעה מכלי הרכב שמלפנים, מציגה אותו בשניות, ומתריעה כאשר אינו בטוח. בכך מסייעת המערכת לנהג לשמור על מרחק בטוח ועל נהיגה בטוחה. התרעה זו פעילה במהירות העולה על 30 קמ"ש.

התרעה על חריגה מהמהירות המותרת וזיהוי מגוון תמרורים

המערכת מזהה תמרורי מהירות שונים ומתריעה ויזואלית בפני הנהג כאשר מהירות הרכב עולה על המהירות המותרת. בנוסף, המערכת מזהה ומציגה תמרורים כגון עקיפה אסורה, דרך בין עירונית ועוד.

הדור הבא בטכנולוגית הבטיחות של מובילאיי - אצלך ברכב!

לפרטים והצטרפות:

* שם
* טלפון
* אימייל
מספר רכב