האם אתם זכאים ל-₪1,500 הנחה באגרת הרישוי בהתקנת מערכת Mobileye 8 NC?

בדקו וגלו זכאותכם ONLINE

לא זוכרים את מספר הרכב? בדקו באפליקציית החניה שלכם

מהי ההטבה של משרד התחבורה?

משרד התחבורה מעניק הנחה על סך 1,500 ₪ באגרת הרישוי למתקיני מערכות בטיחות ברכב בפריסה על פני 3 אגרות רישוי:

אגרה ראשונה: עד 700 ₪

אגרה שנייה: עד 700 ₪

אגרה שלישית: עד 100 ₪

מי זכאי להנחה?

כלי רכב פרטיים ומסחריים אשר בין היתר:
 • במשקל עד 3.5 טון.
 • בבעלות פרטית.
 • מחוייבים באגרת רישוי מלאה.
 • נרשמו לתנועה בישראל בין שנת 2000 ל-1/5/2017.
 • שטרם הותקנה בהם מערכת בטיחות מסוג סטייה מנתיב והתרעה לפני התנגשות.
 • העונים לתנאים המלאים כמצוין בנוהל 151 של משרד התחבורה.

איך מקבלים את ההנחה?פשוט מאוד!

 1. מזמינים ומתקינים מערכת Mobileye 8 NC ברכב.
 2. משרד התחבורה יעודכן באמצעות המתקין המורשה וחברת מובילאיי על ההתקנה.
 3. ההנחה תופיע באגרות הרישוי הבאות.

חשוב לדעת!

 • מועד ההתקנה

  שימו לב! הנחה באגרת הרישוי הראשונה שלאחר התקנת מובילאיי תינתן למי שיחלפו לפחות חודשיים ממועד קבלת הדיווח על ההתקנה במשרד התחבורה ועד למועד חידוש רישיון הרכב. ולכן - הזדרזו להתקין כדי ליהנות מההנחה כבר השנה!

 • מחזיק ההטבה

  הזכאות להנחה היא עבור רישיון הרכב ולא עבור רישיון הנהג.
  לכן, במקרה שבעלות הרכב תועבר לאחר, ייהנה הבעלים החדש מהמערכת ומיתרת ההנחה שטרם מומשה.

 • נוהל משרד התחבורה

  ההנחה בכפוף לנוהל 151 של משרד התחבורה אשר נכנס לתוקפו ביום 19 בספטמבר 2017 " תקנות התעבורה (תיקון מס' 11), התשע" ז-2017”. למסמך המפרט את נוהל 151 של משרד התחבורה

לא זוכרים את מספר הרכב? בדקו באפליקציית החניה שלכם